MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1 - Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992 Sok. No:16 Kat:8 / D:183 Vetrocity /Esenyurt/İstanbul - 3D Medya Yazılım ve Dış Ticaret LTD. ŞTİ. (İş bu sözleşmede "3D Medya Yazılım" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta hizmet alacak MÜŞTERİ arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmış sözleşmedir.

2 -  MÜŞTERİ’nin iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet tasarım ve yazılımlarının 3D Medya Yazılım tarafından yapılması ve kiralama yolu ile kullanılması hizmetlerini kapsamaktadır.

3 - MÜŞTERİ, web tabanlı yazılımların tasarımı ve güncellenmesi için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ'nin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan aksamalardan 3D Medya Yazılım sorumlu tutulamaz.

4 -  MÜŞTERİ, 3D Medya Yazılım tarafından üretilen web sitesinin telif hakkının 3D Medya Yazılım’a ait olduğunu, web sitesini hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

5 - MÜŞTERİ, 360 sanal tur, web tasarım, yazılım ve paket yazılımları satın aldıktan sonra ikinci bir kişiye satma hakkına sahip değildir.

6 -  MÜŞTERİ, web sitesinde telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz. MÜŞTERİ, web sitesi içeriğinden tamamen kendisi sorumludur. MÜŞTERİ, oluşturduğu içeriğin Avrupa Tüketici Mahkemeleri yasalarına aykırı olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin aykırılığından doğabilecek problem ve anlaşmazlıklardan 3D Medya Yazılım hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

7 - MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu 3D Medya Yazılım’ ın hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

8 - MÜŞTERİ, kendisine tahsis edilen e-posta hesaplarını kullanarak spam mail göndermeyeceğini kabul ve beyan eder. Spam mail göndermesi durumunda 3D Medya Yazılım, MÜŞTERİ'nin almış olduğu e-posta hizmetini süresiz olarak kesme hakkına sahiptir.

9 - 3D Medya Yazılım, sözleşme süresince MÜŞTERİ’ nin web sitesinin teknik zaruretler ve mücbir sebepler dışında her zaman ulaşılabilirliğini garanti eder.

10 - 3D Medya Yazılım, MÜŞTERİ talep ettiği takdirde web sitesinde yapılacak güncellemeleri yapıp yapmayacağına kendisi karar verir. Yapılması durumunda ek ücret talep edebilir.

11 - Web Sitesi sadece 3D Medya Yazılım’ ın belirlediği sunucularda yayınlanır. MÜŞTERİ istediği başka bir sunucuda web sitesinin yayınlanmasını talep edemez. 3D Medya Yazılım, MÜŞTERİYE Yönetim Paneli şifreleri dışında ayrıca bir ftp şifresi ve ftp alanı tahsis etmez.

12 -  3D Medya Yazılım, bu sözleşme çerçevesinde hizmet süresi uzatılan alan adının MÜŞTERİ' ye ait olduğunu kabul eder.

13 - MÜŞTERİ Web Sitesi hizmeti alırken, 3D Medya Yazılım sunucularındaki hosting sistemini, mail sistemini ve diğer yazılımları aynen kabul etmiş sayılır.

14 - Hazır Web Site Paketlerinde ve Yönetim Panelli Özel Yapılan Web Sitelerinde içerikler MÜŞTERİ tarafından web sitesine eklenir. 3D Medya Yazılım ancak ek ücretlendirme dahilinde, MÜŞTERİ’ nin yollamış olduğu hazır içerik dosyasını  web sitesine ekleyebilir.

15 - Yönetim Paneli bulunmayan statik web sitelerinde içerikler 3D Medya Yazılım tarafından, ücret talep edilmeden eklenir. Ancak daha sonraki revizyon taleplerinde ek ücret talep edilebilir. Statik web sitelerinde içeriğin tamamı müşteri tarafından temin edilecektir.

16 - Bu sözleşme, MÜŞTERİ’ nin 3D Medya Yazılım firmasından Web Sitesi siparişi vermesiyle başlar ve MÜŞTERİ’ nin seçtiği domain adı altında Web Sitesi’nin kurulumunun yapılarak yayına girmesiyle geçerlilik kazanır ve 1 yıl boyunca devam eder. 1 yıl sonunda sözleşme feshedilmemişse ve yıllık kiralama ücreti MÜŞTERİ tarafından 3D Medya Yazılım hesabına yatırılmışsa yenilenmiş sayılır.

17 - Sözleşmeye konu olan ilgili web sitesinin tasarım, yazılım veya kiralama ücreti fiyat teklifi olarak e-posta ile gönderilir. Özel tasarım ve yazılımlarda web tasarım teklifinde belirtilen tarihte Web Sitesi aktif edilir ve bunun sonrasında MÜŞTERİ’ den sözleşmenin kapsadığı yıl için ilave bir ücret talep edilmez. Yıllık uzatım bedeli; domain, hosting ve yazılım güncellemelerini kapsayan ücrettir.

18 - MÜŞTERİ, kullanım süresi sonunda web sitesi hizmetini almak istemediği takdirde sözleşme feshedilmiş sayılır.

19 -  MÜŞTERİ’ nin web sitesini sözleşmeye aykırı bir biçimde kullanımının tespiti ya da ödemesini zamanında yapmaması halinde 3D Medya Yazılım sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Sözleşmenin feshi halinde önceki dönemlere ait ödemeler MÜŞTERİ’ ye iade edilmeyecektir.

20 - 3D Medya Yazılım, web sitesinin yayına başlangıç tarihinden itibaren bir yıllık sürenin bitiminden en az 10 gün önceden e-mail aracılığıyla tebligat yaparak, bir sonraki döneme ait hizmetin süresinin uzaması ile ilgili yeni içerik ve ödeme şartlarını gönderecektir. Yeni dönem için verilecek hizmetin içeriği, MÜŞTERİ tarafından olumsuz görüş bildirildiği takdirde, alınacak hizmetlere karşılıklı son verilebilecektir.

 

YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

 

21 - İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Tüketici Hakları Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Experten Support Team

Sie können sich ausführlich über unsere Produkte oder Dienstleistungen informieren und Ihre Wünsche äußern. Unser kompetentes Support-Team bietet werktags von 09:00 - 16:00 Uhr tatkräftige Unterstützung. Danke, daß Sie uns gewählt haben

TOP